www.hacettepevakfi.org

Avrupa Birliği Hibe Programlarına Proje Hazırlama Eğitimi

Süre : 30 saat

Eğitimin Adı : “ Avrupa Birliği Hibe Programlarına Proje Hazırlama Eğitimi ”

Eğitim İçeriği:

Ulusal ve Uluslar arası Hibe ve Proje birimlerinin Tanıtımı

Proje Hazırlama Mantığı

Proje Nedir?

Proje Yönetim Döngüsü (Genel Çerçeve)

Mantıksal Çerçeve Matrisi

Hedef & Amaç Tasarlama

İhtiyaç Analizi / Fizibilite Çalışması

Ekip/ Kaynak Analizi (SWOT Analizi)

Ortaklık Kurma – Ortaklarla İşbirliği

İştirakçi, ortak ve başvuran kurum tanımı Katkılarının ayrıntılı tanımlanması

Örnek davet mektupları  hazırlama

Orta – Uzun Vadeli Eylem Planı Hazırlama

Faaliyet Planı, iş takvimi hazırlama

Metodoloji planlama

Yaygınlaştırma Faaliyetleri

Sürdürülebilirlik Faaliyetleri

Bütçeleme

Başvuru Formu Bütçe Gerekçelendirilmesi

Hibe Programları Başvuru Formu Terminolojisi

Proje Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar

Hibe Başvuru Rehberi İncelenmesi

Hibe Başvuru Formu Doldurulması ve Karşılaşılan Sorunlar

Proje Son Kontrol ve Teslimi

Proje Tekliflerinin Değerlendirilmesi

Projenin Kabulü Sonrası yapılacaklar

Atölye Çalışması : Örnek Proje Hazırlama


Avrupa Birliği Hibe Programlarına Proje Hazırlama Eğitimi